Kalite Kontrol

kalite-k

Üretilen her parçanın Quick-Cup cihazı ile karbon ve silis değerleri değerlendirilip Bruker Q4 Polo marka spektrometre ile kimyasal analizi yapılarak döküm yapılmakta, çıkan parçaların mirsokop ile mikro yapı incelemesi yapılır. Sertlik ölçüm cihazı ile sertliği ölçülerek sevk edilir.